Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα φιλοξενεί τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης και σπιτιού μέσω διαδικτύου (εφεξής «Κατάστημα») της προσωπικής εταιρείας (ατομικής επιχείρησης) με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΓΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MNEMEE WITHIN», με έδρα την Αθήνα επί της οδού Πάγκα στον αριθμό 30 και Λάκωνος στον αριθμό 13, T.K.: 11524, με Α.Φ.Μ. 134262146 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 2106994626, 2106910458, email: info@mnemee.com.

Εκδότης και διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας και των παρόντων όρων χρήσης είναι η εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΓΕΑ» με διακριτικό τίτλο  «MNEMEE WITHIN». Η ιστοσελίδα μας και κάθε υπηρεσία συνδεόμενη με αυτήν και με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχονται στο καταναλωτικό κοινό σε συνάρτηση με τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, τους οποίους συνιστούμε να διαβάσετε και να τηρήσετε σε αντίγραφο πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική παραγγελία.

Η εταιρεία μας, συμμορφούμενη κάθε φορά με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να επικαιροποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, περιορίζει, τροποποιεί ή αναθεωρεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της μονομερώς, κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, πάντα ωστόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις ανωτέρω αλλαγές δημοσιοποιώντας αμέσως κάθε μεταβολή στην παρούσα ιστοσελίδα. Η οποιαδήποτε μεταβολή των όρων χρήσης που τυχόν επέλθει μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας, δεν θα επηρεάζει την παραγγελία αυτήν, εκτός αν η μεταβολή μας επιβληθεί από το νόμο ή λόγους ανωτέρας βίας.

Πριν εισέλθετε στο δικτυακό τόπο της εταιρείας μας και κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ή προβείτε σε αγορές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, να μας τηλεφωνήσετε ή να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας, πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στην ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, ούτε να προβείτε σε αγορά προϊόντων. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτό, την εγγραφή σας ως επισκέπτης ή στο newsletter της εταιρείας μας ή την αγορά των προϊόντων μας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για την Εταιρεία μας. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΓΕΑ». Τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι γνωστοποιείτε στην Εταιρεία μας ή συλλέγονται με αυτοματοποιημένα μέσα δεν χρησιμοποιούνται με τρόπο και για σκοπούς μη εξουσιοδοτημένους από εσάς, ούτε φυσικά κοινοποιούνται σε τρίτους μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία, χωρίς την δική σας συναίνεση. Ωστόσο, προκειμένου να πραγματοποιήσετε κάποια παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε ως πελάτης – εγγεγραμμένος χρήστης είτε ως απλός επισκέπτης, θα κληθείτε να δηλώσετε κάποια προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία πληρωμής (όπως π.χ. αριθμός πιστωτικής σας κάρτας) κ.λ.π., τα οποία στοιχεία (κατά το ελάχιστο απολύτως αναγκαίο μέρος αυτών) θα γνωστοποιηθούν υποχρεωτικά και στις συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες (π.χ. εταιρείες κούριερ κ.λ.π.) ή σε όσους υποχρεωθούμε με νόμο να τα γνωστοποιήσουμε. Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας, παράδοσης, οικονομικά, δημογραφικά, δεδομένα καταναλωτικής συμπεριφοράς, δεδομένα συναλλαγής, σύνδεσης, προφίλ κ.λ.π. είναι τα προσωπικά σας δεδομένα που με προσοχή και σεβασμό συλλέγουμε για εσάς με νόμιμο δικαίωμα (π.χ. για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, για την ασφάλεια του λογαριασμού σας ώστε να αποφεύγονται περιστατικά απάτης) και για νόμιμους σκοπούς. Ειδικότερα, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε στα στάδια επίσκεψης της ιστοσελίδας μας και χρήσης των υπηρεσιών μας, πραγματοποίησης μιας παραγγελίας και επικοινωνίας μαζί μας ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας, προκειμένου να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες, να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πληρωμής των παραγγελιών σας κατά τον τρόπο που έχετε επιλέξει, να πραγματοποιήσουμε την αποστολή τους στην δηλωθείσα από εσάς διεύθυνση παράδοσής τους, να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον χρειαστεί και να σας παρέχουμε βοήθεια μέσω του κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών μας, να αποστείλουμε προωθητικά μηνύματα αν έχουμε την σχετική συγκατάθεσή σας, να δημιουργήσουμε τη λίστα των επιθυμιών σας και να σας ειδοποιούμε για προϊόντα που έχετε αναζητήσει και βρίσκονται ξανά σε απόθεμα.

Πέραν του σκοπού πραγματοποίησης μιας παραγγελίας, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που της χορηγείτε και για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας και της χρεωστικής / πιστωτικής σας κάρτας και την αντιστοίχιση των στοιχείων αυτών μεταξύ τους καθώς και για σκοπούς συναφείς με την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της απάτης μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 15 ετών ή και μεγαλύτερα. Ανήλικοι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ή καταναλωτές μπορούν να συναλλάσσονται μαζί μας μόνο με την ρητή συγκατάθεση των γονέων τους και η Εταιρεία μας δεν αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία ανηλίκων χρηστών. Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Εφόσον είστε ανήλικος ή πάντως κάτω των 15 ετών οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και να μην παρέχετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, να μην εγγράφεστε στο newsletter μας και να μην μας παρέχετε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 15 ετών, θα τα διαγράψουμε αμέσως εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.

Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται με τις ανάγκες εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε παράσχει και σίγουρα με τον χρόνο που συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με την εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση, εάν πραγματοποιήσετε αγορά από το κατάστημά μας, τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτεί η κείμενη φορολογική νομοθεσία (συνηθέστερα ως το τέλος της σχετικής λογιστικής περιόδου, ήτοι έξι (6) έτη από την ημερομηνία χρέωσης) και στην περίπτωση των προωθητικών μηνυμάτων, μέχρι να μας αποκλείσετε από την αποστολή τους με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την αποστολή τους και για την από μέρους μας διατήρηση του ιστορικού περιήγησής σας και σε κάθε περίπτωση έως το πέρας πέντε (5) ετών από την τελευταία μας αλληλεπίδραση (μέσω e mail, απάντησης σε ερώτημα κ.λ.π.). Φυσικά έχετε δικαίωμα να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας για την από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αιτείστε την διόρθωσή τους ή συμπλήρωσή τους αποστέλλοντάς μας σχετικό e mail ή καλώντας μας στο τηλέφωνο.

Θα πρέπει ακόμα να γνωρίζετε ότι για την παροχή των υπηρεσιών μας συνεργαζόμαστε με λοιπά τρίτα μέρη – εταιρείες συνεταίρους μας, όπως εταιρείες courier, τράπεζες, παρόχους διαδικτύου, εταιρείες πληροφορικής και μάρκετινγκ και οργάνωσης προβολής με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνικά κέντρα κ.λ.π. ακόμα και τρίτα μέρη που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, το ελάχιστο αναγκαίο μέρος από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε προς επεξεργασία, θα διαβιβάζονται από εμάς στους ανωτέρω αναγκαίους συνεταίρους μας, για την παροχή των υπηρεσιών μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι οι αναγκαίοι συνεταίροι μας ελέγχονται από εμάς, ακολουθούν τις οδηγίες μας και εγγυώνται επίσης την συμμόρφωσή τους στην κείμενη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η μοναδική περίπτωση χρήσης, επεξεργασίας και αποκάλυψης των δεδομένων σας χωρίς την συγκατάθεσή σας είναι η περίπτωση που αυτό μας ζητηθεί από τον νόμο, τις αστυνομικές, διοικητικές, δικαστικές αρχές, την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κ.λ.π.

Τυχόν παράπονα και καταγγελίες σχετικές με την επεξεργασία των δεδομένων σας υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (http://www.dpa.gr/).

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ –  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Α. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Οι τιμές αγοράς των προϊόντων τη στιγμή πραγματοποίησης της παραγγελίας είναι οι ισχύουσες σε ευρώ και αντιστοιχούν πλήρως σε αυτές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και αφορούν το κάθε προϊόν, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων.

Οι τιμές αγοράς του κάθε προϊόντος αντιστοιχούν στην αξία αυτού και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στην τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν.

Αμέσως με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα σας παρουσιαστούν συνοπτικά οι λεπτομέρειες της παραγγελίας σας και εφόσον τις επιβεβαιώσετε θα έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας στο κατάστημά μας και θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας, τον τρόπο και τους όρους χρέωσής σας, τον τρόπο πληρωμής και τα έξοδα αποστολής, μαζί με την πληροφόρηση ότι η παραγγελία σας είναι υπό επεξεργασία.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας θα λαμβάνετε μια σειρά αυτοματοποιημένων e-mail, τα οποία θα αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, που αποσκοπούν αποκλειστικά στην ορθή ενημέρωσή σας αναφορικά με την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα χρονική στιγμή.

Η τιμολόγησή σας μπορεί να γίνει με απόδειξη λιανικής, που θα σας παραδοθεί μαζί με την παράδοση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το sales@mnemee.com.

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Πληρωμή με αντικαταβολή στο χώρο σας:

1α. Πληρωμή με μετρητά κατά την ώρα παράδοσης του δέματος σας, στον υπάλληλο της εταιρείας courier που θα σας το παραδώσει στο χώρο σας.

1β. Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω τερματικού POS, με το οποίο θα είναι εφοδιασμένος ο υπάλληλος της εταιρείας courier που θα σας παραδώσει το δέμα σας.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας και δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο, πρόσωπο.

1γ. Πληρωμή με την υπηρεσία Quick Pay (υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της ICC courier).

Ο τρόπος πληρωμής με Quick Pay είναι απλός και άμεσος. Ο υπάλληλος της εταιρείας courier αποστέλλει ένα link στο e-mail σας στο οποίο συμπληρώνετε το ποσό πληρωμής και μια αιτιολογία για να το εντοπίσει, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της κάρτας σας ή του Wallet λογαριασμού σας και η διαδικασία ολοκληρώνεται γρήγορα και με ασφάλεια.

 1. Πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό:

Ο αριθμός λογαριασμού μας είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ(PIRBGRAA): 6752148936726, ΙΒΑΝ: GR8601717520006752148936726, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΠΟΓΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Αιτιολογία: Ως αιτιολογία συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό παραγγελίας σας.

Για την επιβεβαίωση της κατάθεσης σας στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής σας ή το καταθετήριο της τράπεζας με e-mail στο info@mnemee.com, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας για πιο εύκολη ταυτοποίηση. Με την λήψη του αντιγράφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής δρομολογούμε την παραγγελία σας. Η αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης. Τα προϊόντα της παραγγελίας σας θα παραμείνουν δεσμευμένα για τρεις εργάσιμες ημέρες μέχρι την κατάθεση του αντιτίμου.

 1. Πληρωμή μέσω PayPal:

Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το PayPal μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και εξόφλησης της παραγγελίας. Η PayPal αποτελεί τον πιο γνωστό, ασφαλή και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για Online συναλλαγές. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal αφορούν αποκλειστικά παράδοση στον χώρο του πελάτη και δεν συνδυάζονται με άλλους τρόπους πληρωμής. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal.

 1. Πληρωμή με πιστωτική /χρεωστική/ προπληρωμένη κάρτα:

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται κάρτες τύπου Maestro, Visa, Mastercard. Οι συναλλαγές σας είναι απολύτως προστατευμένες από τα συστήματα online ασφαλείας της Τράπεζας Πειραιώς τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε στη φόρμα παραγγελίας τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης, CVV και τράπεζα έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας.

Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Η εταιρία μας συνεργάζεται με την I.C.C. COURIER για τις παραδόσεις των προϊόντων μέσω ενός μεγάλου εύρους καταστημάτων εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο χρόνοι παράδοσης κυμαίνονται από 1-3 εργάσιμες ήμερες για Ελλάδα και Κύπρο, ακόμα και αν η περιοχή σας χαρακτηρίζεται ως δυσπρόσιτη. Η παράδοση πραγματοποιείται μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες σε όλη την Ευρώπη και μέσα σε 3-7 εργάσιμες ημέρες σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Μετά την αποστολή του δέματος σας από την εταιρεία, ενημερώνεστε για τον αντίστοιχο αριθμό αποστολής. Με αυτόν τον αριθμό μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία του δέματος σας, από την ίδια σχεδόν ώρα που εμείς το παραδώσαμε, μέσω της ιστοσελίδας της I.C.C. COURIER. Για την άμεση και ορθότερη παράδοση του, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την παραπάνω εταιρεία courier ώστε να συνεννοηθείτε για όλες τις λεπτομέρειες της παράδοσής του. Τηλέφωνα επικοινωνίας I.C.C. Courier: +30 2105121212.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Με την εισαγωγή όλων των στοιχείων μεταφοράς του δέματος σας θα μπορείτε αυτόματα να βλέπετε και τις αντίστοιχες χρεώσεις που αφορούν στην αποστολή του. Συμπληρώστε όλα τα πεδία που σας ζητούνται ώστε να σας εμφανιστεί το κόστος μεταφοράς και αντικαταβολής και να δρομολογηθεί η μεταφορά του δέματος σας.

ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Για παραγγελίες άνω των 65€ τα μεταφορικά έξοδα και η υπηρεσία αντικαταβολής είναι δωρεάν. Για παραγγελίες κάτω των 64,99€ και για τις περισσότερες περιοχές της Αττικής η χρέωση είναι 2,10€ και η υπηρεσία της αντικαταβολής χρεώνεται κανονικά 0,80 €.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Για παραγγελίες άνω των 65€ τα μεταφορικά έξοδα και η υπηρεσία αντικαταβολής είναι δωρεάν. Για παραγγελίες κάτω των 64,99€ η χρέωση είναι 5,00€ και η υπηρεσία της αντικαταβολής χρεώνεται κανονικά 1,50 €. Στην πολιτική χρεώσεων Υπολοίπου Ελλάδας εντάσσονται και ελάχιστοι προορισμοί που τυπικά ανήκουν στον Νομό Αττικής.

ΚΥΠΡΟΣ:
Τα μεταφορικά έξοδα είναι 15 € και η υπηρεσία της αντικαταβολής χρεώνεται 4,50 €.

ΕΥΡΩΠΗ:
Για παραγγελίες στην Ευρώπη παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

ΕΥΡΩΠΗ0,5KGR1KGR1,5KGR2KGR
ΖΩΝΗ 113,2€15,2€17,2€18,5€
ΖΩΝΗ 214,2€16,3€18,37€22,35€
ΖΩΝΗ 315,65€17,91€20,19€24,54€

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλοι οι διεθνείς πελάτες (εκτός ΕΕ ή που ανήκουν στην ΖΩΝΗ 3) ενδέχεται να κληθούν να πληρώσουν ανάλογα με χώρα / πολιτεία εισαγωγικούς δασμούς και φόρους κατά τη στιγμή της παράδοσης του δέματος σας.

Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις επιπλέον χρεώσεις και δυστυχώς αυτές δεν μπορούν να επιστραφούν και δεν μπορούν να επιστραφούν χρήματα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές τελωνειακές σας αρχές για να πληροφορηθείτε τις τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

 • Η εταιρεία μας δεν παραδίδει προϊόντα σε ανηλίκους ή άτομα υπό κηδεμονία, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση / εξουσιοδότηση του κηδεμόνα τους.
 • Τα προϊόντα δεν μπορούν να παραδοθούν σε γραμματοκιβώτια.
 • Η διεύθυνση που δηλώνεται από τον πελάτη πρέπει να είναι πραγματική και έγκυρη. Εάν η μεταφορά δεν είναι επιτυχής λόγω απουσίας ή αλλαγής διεύθυνσης, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ειδοποίηση του courier ή θα χρεωθεί οποιοδήποτε επιπλέον κόστος αποστολής.
 • Τα προϊόντα παραμένουν ιδιοκτησία της εταιρείας μέχρι την παράδοση και ταξιδεύουν με κίνδυνο της εταιρείας. Σε περίπτωση απώλειας πακέτου, με ξεκάθαρη ευθύνη της εταιρίας courier, η παραγγελία θα αντικατασταθεί είτε με ίδια προϊόντα (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα) είτε με άλλα ίδιας αξίας, επιλεγμένα από τον πελάτη, διαφορετικά θα επιστραφεί το κατατεθειμένο αντίτιμο της αξίας της παραγγελίας στο πελάτη (δεν ισχύει στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή)(δείτε περισσότερα: Επιστροφή Χρημάτων).

Παρακαλούμε ενημερωθείτε και για την Πολιτική Επιστροφών.

Όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία μας εκτελεί ακριβόχρονα κάθε παραγγελία εντός του προαναφερόμενου διαστήματος, που προβλέπεται για κάθε σημείο αποστολής. Υπογραμμίζουμε όμως ότι ο αναφερόμενος χρόνος παράδοσης ενδέχεται να τροποποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων συνθηκών (π.χ πανελλαδική απεργία εργαζομένων στις μεταφορές, περίπτωση πανδημίας κοκ), οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση θα ειδοποιηθείτε για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης και τις τυχόν καθυστερήσεις.

Η Εταιρεία μας μπορεί να τροποποιεί τους όρους αποστολής και παράδοσης των προϊόντων της, ενώ κάθε τέτοια μεταβολή θα αναρτάται αμέσως στην ιστοσελίδα μας.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Τα προϊόντα της εταιρείας μας είναι διαθέσιμα για όσο χρόνο εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας και η προσφορά τους είναι σε ισχύ μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όλα τα προϊόντα μας είτε είναι χειροποίητα και κατασκευάζονται από την ίδια την εταιρεία μας είτε τα αγοράζουμε από εταιρείες συναφούς αντικειμένου που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία με εμάς, ενώ όλα παράγονται σε μικρές ποσότητες και αναπαράγονται ανάλογα με την ζήτηση. Βασική φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι τα προϊόντα να είναι άμεσα κατασκευάσιμα σε μικρές ποσότητες ώστε να είναι και άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση εξάντλησης αποθεμάτων. Βασικός στόχος μας είναι οι ενθουσιασμένοι πελάτες κι όχι απλά ικανοποιημένοι, γι αυτό δουλεύουμε διαρκώς προς στην βελτίωση και έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, του κόστους διάθεσης και πώλησης των προϊόντων μας και της συνολικής εμπειρίας του καταναλωτή.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που το προϊόν εξαντληθεί αμέσως μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας, θα ενημερώνεστε σχετικά από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας με γραπτό μήνυμα, τηλεφωνική κλήση ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και κατόπιν συνεννόησης με εκπρόσωπό μας θα αποχρεώνεται αυτόματα ο λογαριασμός σας – «καλάθι αγορών» σας και θα μπορείτε να προβείτε σε νέα παραγγελία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Η εταιρεία μας και η ομάδα του MNEMEE WITHIN καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από τις αγορές σας. Παρόλα αυτά εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τα προϊόντα που αγοράσατε μπορείτε να τα επιστρέψετε στην εταιρεία μας εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που τα παραλάβατε. Πριν από την αποστολή των προϊόντων επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την επιστροφή των προϊόντων.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημά σας για να εξεταστούν περαιτέρω ενέργειες της εταιρείας μας και να γίνουν αποδεκτά τα προϊόντα που μας επιστρέφετε, θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά όλα τα παρακάτω:

 • Πρέπει να έχετε επικοινωνήσει με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω e-mail για να υποβάλλετε την αίτηση επιστροφής του προϊόντος, προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και να αναγνωρίσουμε την παραγγελία σας. Στο εν λόγω e-mail πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός της παραγγελίας σας, να περιγράφεται το επιστρεφόμενο είδος και να αναφέρονται οι λόγοι επιστροφής. Όταν δεν έχει προηγηθεί από μέρους σας αίτημα επιστροφής του προϊόντος στην εταιρεία μας με e-mail και έγκρισης του από την εταιρεία, η επιστροφή δεν είναι αποδεκτή και η εταιρεία δεν υπέχει καμία περαιτέρω υποχρέωση απέναντί σας.
 • Το προϊόν θα πρέπει να μας έχει αποσταλεί εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.
 • Το προϊόν πρέπει να μην έχει φορεθεί, να μην έχει πλυθεί και να είναι σε άριστη κατάσταση, όπως ήταν κατά τη στιγμή της παραλαβής του από εσάς.
 • Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί πλήρες μαζί με όλα τα συνοδεύοντα αυτό ανταλλακτικά και αξεσουάρ του.
 • Το προϊόν πρέπει να σταλεί σε μία μόνο αποστολή (επιστρεφόμενα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια παραγγελία πρέπει να μας επιστραφούν ταυτόχρονα).
 • Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί μαζί με την συσκευασία του, τα τυχόν κουπόνια προσφοράς που εσωκλείουμε, τις ειδικές σημάνσεις – καρτελάκια ή άλλα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία της συσκευασίας του.
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς, ώστε να εντοπίσουμε την συναλλαγή σας και να τροποποιήσουμε την παραγγελία σας, εφόσον χρειαστεί.
 • Οι μάσκες και τα προϊόντα ατομικής υγιεινής δεν επιστρέφονται (εξαιρούνται λόγοι αντικατάστασης, βλ. παρακάτω)
 • Το προϊόν θα πρέπει να μας επιστραφεί με εταιρεία courier της επιλογής σας και τα μεταφορικά έξοδα της εταιρείας αυτής επιβαρύνεστε εσείς αποκλειστικά.
 • Δεν αποδεχόμαστε επιστροφές προϊόντων, που έχουν υποστεί φθορές (ως φθορές νοούνται και οι ανεπιθύμητες οσμές) και φέρουν εκδορές για τις οποίες δεν ευθύνεται η εταιρεία μας ή οι συνεργαζόμενες εταιρίες courier που σας παρέδωσαν το προϊόν. Το προϊόν παραμένει ιδιοκτησία της εταιρείας μέχρι την παράδοση και ταξιδεύει με κίνδυνο και ευθύνη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημιά. Αμέσως μετά την παραλαβή και παράδοση του προϊόντος σε εσάς, τον κίνδυνο για τυχόν βλάβη-ζημιά του προϊόντος φέρετε εσείς.

Τα στοιχεία της εταιρείας (MNEMEE WITHIN, Σταματίνα Μπογέα, Λάκωνος 13, Τ.Κ. 11524, Αμπελόκηποι – Αθήνα, +30 2106994626, +30 6946547674) θα πρέπει να αναγράφονται ορθά και σε εμφανές σημείο κατά την μεταφορά της επιστροφής. Για τυχόν απώλειες ή άλλες συνέπειες που προκύπτουν εξ’ αυτού δεν φέρει καμία ευθύνη η εταιρεία.

Επίσης, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά την μεταφορά του και μέχρι να επιστρέψει σε εμάς, αλλά ούτε και για την μη τήρηση του χρονικού περιθωρίου (14 ημέρες από την παραλαβή) επιστροφής του προϊόντος. Αποκλειστική ευθύνη έχει ο αποστολέας, δηλαδή η εταιρεία courier που έχετε επιλέξει για την μεταφορά του προς επιστροφή προϊόντος.

Για κάθε πληροφορία που τυχόν χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρείας μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα τηλέφωνα: +30 2106994626, +30 2106910458 (Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες: 09.00 π.μ. -17.00 μ.μ.).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΛΛΑΓΗ
Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν φθορά ή καταστροφή των προϊόντων μετά την χρήση τους και δεν υποχρεούται σε αντικατάστασή τους.

Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος, στο e-mail που θα μας στείλετε για την γνωστοποίηση του αίτησης επιστροφής, επισυνάψτε μαζί φωτογραφία που θα καταδεικνύεται εμφανώς το τυχόν ελάττωμα.

Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος ή άλλης περίπτωσης για την οποία η εταιρεία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη, έχει την υποχρέωση της αντικατάστασης του συγκεκριμένου προϊόντος, με άλλο όμοιο διαθέσιμο προϊόν ή άλλο προϊόν ίσης χρηματικής αξίας. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα της εκ νέου αποστολής. Συμπεριλαμβάνονται και οι υφασμάτινες μάσκες, που μπορούν να επιστραφούν προς αντικατάστασή τους σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι φέρουν κατασκευαστικό ελάττωμα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία μας δεν προβλέπει επιστροφή χρημάτων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μη παράδοσης της παραγγελίας σας κατά την αποστολή, με ξεκάθαρη ευθύνη της συνεργαζόμενης εταιρείας courier (δεν ισχύει στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή) και έγκαιρης ακύρωσης της παραγγελίας με την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας (βλέπε ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ). Παρόλα αυτά, σε εξατομικευμένες περιπτώσεις, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει πολιτική πάντα κατόπιν συνεννόησης με εσάς. Έτσι σε περίπτωση που με απόφασή της η εταιρεία επιστρέψει την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων, θα σας ενημερώσει με e-mail σχετικά με τον τρόπο διεκπεραίωσης της διαδικασίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Εφόσον επιθυμείτε να ακυρώσετε κάποια παραγγελία σας, γνωστοποιείστε το με e-mail στην εταιρεία μαζί με τους λόγους της ακύρωσης και κατόπιν έγκρισης και εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί διαδικασίες που επιφέρουν δαπάνες σχετικές με την ακύρωση, η εταιρεία θα προβεί σε άμεση ακύρωση της και σε επιστροφή της αξίας του προϊόντος σύμφωνα με την πολιτική Επιστροφής Χρημάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί Cookies για να διευκολύνει την περιήγησή σας στο Δικτυακό μας Τόπο, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούμε να σας δείξουμε  διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα Cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

To “Cookie” είναι ένας γενικός όρος για ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται σε έναν ειδικό χώρο στο σκληρό δίσκο της συσκευής (για παράδειγμα, υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.) από έναν χρήστη πολυμέσων (διαδίκτυο, εφαρμογές κ.λπ.) κατά την προβολή περιεχομένου ή διαδικτυακής διαφήμισης. Αυτό το αρχείο Cookie επιτρέπει στον εκδότη του να αναγνωρίζει τη συσκευή στην οποία είναι αποθηκευμένη, να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του χρήστη πολυμέσων και να ανακαλεί πληροφορίες, όπως προτιμήσεις χρηστών ή πληροφορίες που ο χρήστης εισήγαγε προηγουμένως σε έντυπα, στο μέσο για όσο χρονικό διάστημα είναι το Cookie έγκυρο ή αποθηκευμένo. Ορισμένα Cookies είναι απαραίτητα για τη χρήση του μέσου, άλλα βελτιστοποιούν και προσαρμόζουν το περιεχόμενο που εμφανίζεται και άλλα παρουσιάζουν διαφημίσεις.

Τα Cookies δεν εντοπίζουν απευθείας έναν χρήστη αλλά αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που προβάλλεται σε ένα μέσο συνδέονται άμεσα με ένα αναγνωριστικό στο Cookie. Όταν ο χρήστης περιηγείται στο μέσο, αυτό το αναγνωριστικό συνδέεται με τις προβολές σελίδων και γενικότερα με την περιήγηση και τις αλληλεπιδράσεις στο μέσο (για παράδειγμα, τον αριθμό των κλικς), επομένως, είναι δυνατή η παρακολούθηση ολόκληρης της περιήγησης του μέσου από τον χρήστη.

Η χρήση των Cookies επιτρέπει τη σύνδεση των δεδομένων περιήγησης με το προφίλ του χρήστη, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται, χάρη στην τεχνολογία ανταλλαγής Cookies που εφαρμόζουν οι συνεργάτες που δημοσιεύουν αυτά τα Cookies, γενικώς εταιρείες επικοινωνίας ή εταιρείες ψηφιακής διαφήμισης έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίζεται η περιήγηση του χρήστη οποιαδήποτε συσκευή ή μέσο και αν χρησιμοποιείται.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας μπορείτε να έχετε προηγουμένως ρυθμίσει τον διακομιστή σας προκειμένου να σας προειδοποιεί για την από μέρους μας χρήση των Cookies και να επιτρέπετε την αποδοχή της χρήσης τους μερικώς ή ολικώς (για μέρος ή για το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας) ή να αποκλείετε την αποδοχή τους σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που επιλέξετε να απενεργοποιήσετε κάποια ή όλα τα Cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, αυτό μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή, αλλά η ενέργειά σας αυτή μπορεί να δυσχεράνει την από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας μας ή να εμποδίσει την περαιτέρω πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας.

Ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί πρόγραμμα Google Analytics (GA) για την μέτρηση της επισκεψιμότητάς του. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, καθώς και τον τρόπο περιήγησής τους σε αυτήν. Με τη μέθοδο των GA καταγράφονται δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, χωρίς ωστόσο αυτές οι πληροφορίες να μπορούν να αντιστοιχηθούν με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, ώστε να σας κάνουν γνωστούς σε εμάς καθώς η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση στην αντιστοίχηση αυτήν. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Κάθε παραγγελία  σας στην ιστοσελίδα μας θα σημαίνει την εκ μέρους σας  ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, Προσωπικών Δεδομένων/Aπόρρητο και Χρήση των Cookies. Από τη στιγμή που θα επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας επιλέγοντας «Επιβεβαίωση/Ολοκλήρωση Παραγγελίας» στο σχετικό εικονίδιο, θεωρείστε ενήμεροι και ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης και όλα τα υποκεφάλαια αυτών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για εμπορική αλλά μόνο για προσωπική σας χρήση και κατά τούτο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε περιεχόμενό της για την προώθηση οποιουδήποτε εμπορικού σκοπού ή την δημιουργία διαφημίσεων στον ιστότοπό σας. Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας, απαριθμώντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, λογότυπα, σύμβολα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, γραφικά, δικαιώματα ήχου, μουσικής, βίντεο ή κειμένου, σήματα, επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας και διέπεται από τις εθνικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα τυχόν ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων και απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, μετάδοση, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση του εν λόγω περιεχομένου. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργικές πλευρές αυτού του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας είναι χωρίς σφάλματα ή απαλλαγμένες από ιούς, ούτε υπόσχεται ότι ο διακομιστής της σελίδας μας καθιστά το περιεχόμενο αυτό απαλλαγμένο από ιούς.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που προέρχεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή την παραβίαση της σύμβασης πώλησης ανάμεσα στην εταιρεία μας και τον καθένα από εσάς ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμόζεται το κάθε φορά ισχύον ελληνικό δίκαιο. Οι όροι χρήσης ισχύουν για όσο χρόνο διαρκεί η on line ανάρτηση των προϊόντων.